INGYENES KISZÁLLÍTÁS MINDEN TERMÉKRE - vásárolj kényelmesen regisztráció nélkül még ma - GARANTÁLT SZÁLLÍTÁS 1 MUNKANAP* ALATT
KÉSZPÉNZ MENTES fizetés, személyes átvételnél bankkártyás, megrendeléskor ONLINE fizetés, GLS futárnál bankkártyás fizetési lehetőség 

Adatvédelem

Vállalkozásunk adatkezelési elve, regisztrált felhasználók adatainak védelme

Jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzat rögzíti Laptop Centrum Hungary Kft. (Magyarország, 1152 Bp. Fazekas sor 51; adószám: 23391413-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-963423 Vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál), (a továbbiakban: vállalkozás) adatkezelési és adatvédelmi elveit.

I. Adatkezelési információ:

Laptop Centrum

I/1. Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag olyan adatokat kér be vásárlóitól, melyek a szerződés megkötéséhez, valamint a teljesítéshez (pl. szállítási, számlázási és kapcsolattartási adatok) szükségesek.

I/2. Vállalkozás által megkötött szerződések teljesítéséhez kezeli és tárolja a vásárlók egyes személyes adatait.

I/3. A kezelt adatoknak a szerződés teljesítésén kívüli, egyéb célból történő felhasználása kizárólag az igénybevevők önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik.

I/4. Vállalkozás biztosítja, hogy vásárlója az adatkezelést bármikor megtilthassa, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges mértéken felüli adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül és ingyen, írásbeli nyilatkozattal visszavonhassa.

I/5. Vállalkozás biztosítja, hogy a vásárló bármikor megismerhesse, hogy mely adatait milyen adatkezelési célból kezeli, és szükség esetén jogosult a kezelt adatok helyesbítését kérni.

I/6. Vállalkozás tájékoztatja Tisztelt Vásárlóit, hogy hírlevelekkel jelenleg nem keresi fel! Amennyiben ez változik, hírleveleinek kiküldéséhez kapcsolódóan a szükséges bejelentést az adatvédelmi biztosnál nyilvántartásba vétel céljából megteszi.

II. Adatvédelmi nyilatkozat:

Laptop Centrum

II/1. Vállalkozás mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

II/2. Vállalkozás ügyfelei és partnerei személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden szükséges intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A személyes adatok védelméről szóló törvény alapján minden regisztrált felhasználónak lehetősége van az általa megadott adatokba való betekintésre, ezek megváltoztatására vagy a teljes törlésére.

II/3. Vállalkozás az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

II/4. A szolgáltatás látogatása során a szolgáltató illetve adatfeldolgozója rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

II/5. Vállalkozás által üzemeltetett webáruház nem adja el, nem cseréli és nem szolgáltatja ki - sem közvetlen, sem közvetett módon - harmadik személynek a felhasználókról összegyűlt személyes adatokat. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71.§).

II/6. Vállalkozás által üzemeltetett webáruház a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

II/7. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni.

II/8. A vállalkozás adatkezelési és adatvédelmi politikájának bármilyen változásáról minden információt megad felhasználóinak és azonnal közzé is teszi a webáruház adatvédelem mellékletében.

Vállalkozás adatkezelési és adatvédelmi politikáját fentiek szerint alakította ki, adatkezelési és adatvédelmi elveit ezek szerint következetesen betartja. Bármilyen bekövetkezett változásról minden információt megad és azonnal közzé is teszi a webáruház adatvédelem mellékletében.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76152/2014

Laptop Centrum